PRAKTISK

 

 

 

 

 

 

 

Transport

Hvis du er pensionist, eller helbredet af anden årsag ikke tillader at du selv kan transportere dig til lægen, kan du evt. ringe til "flextrafik" om at blive kørt til og fra klinikken. Ring på tlf: 70262727, og hør nærmere.
Du kan også tage kontakt til Holbæk kommune.
Læs mere om dine muligheder på

http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/patientbefordring/Sider/default.aspx
 
Indkaldelser i E-boks

Pr. 1. november 2014 skal al post fra det offentlige kunne modtages elektronisk. Kun gangske få er undtaget fra dette.
Indkaldelser til sygehus kommer således også i e-boks fremadrettet, første gang man bliver indkaldt vil man ligeledes modtage et almindeligt brev. Læs mere på

www.regionsjaelland.dk/nyhedheder/Sider/Digital-post-fra-sygehuset.aspx
 
Følg dig selv på Sundhed.dk


Med din digitale signatur/nem ID kan du følge med i hvad du har liggende af recepter, se din e-journal (eller dele af den), se "hvad koster jeg", og meget mere.
 
Morfin, beroligende og kørekort

Sundhedsstyrelsen har skærpet sine anbefalinger på dette område, og man må forvente at politiet fremover vil have større fokus på medicinforbrug i forbindelse med ulykker eller razziaer. Politiet kan idag ved en hurtig spyttest se om man har trafikfarlig medicin i kroppen.
Det kan ikke længere anbefales at føre motorkøretøj ved brug af korttidsvirkende morfinpræperater som f.eks tramadolol, morfin, ketogan, osv. Desuden anbefales køsel ikke ved kodein i doser over 10mg.
Kun ganske få beroligende mediciner er anbefalelsesværdige ved bilkørsel, og i lav dosering. Sovemedicin kan ligeledes være et problem.
Fornyelse af ovenstående mediciner skal som hovedregel altid forgå ved direkte kontakt med en læge, og man må forberede sig på at blive spurgt om kørsel, og evt frarådet dette.
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/saerlige-medicinomraader/trafikfarlig-medicin

Kørekortsfornyelse

Ved fornyelse af dit kørekort er lægen juridisk forpligtiget til at notere evt trafikfarlig medicin. Embedslægeinstitutionen kan yderligere selv se i "det fælles medicinkort" om der ser ud til at være forbrug af dette.
Selv ved mediciner hvor kørekort kan gives, får man typisk kun kortet for ét år ad gangen. Ved erhvervskørsel er der yderligere skærpede regler vedr dette.
Hvis du er i tvivl om om du får trafikfarlig medicin, så spørg din læge i god tid!